Ryczałt ewidencjonowany

  •  Prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku VAT 
  • Przygotowywanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych 
  • Ewidencja wyposażenia

Powrót do oferty