Płace

 Administracja kadrowa

 • prowadzenie pełnej dokumentacji zatrudnienia pracowników oraz osób wykonujących prace w ramach umów zlecenia i umów o dzieło, 
 • opracowanie systemu sprawozdawczości zgodnego z potrzebami Klienta, 
 • pomoc w prawidłowym dokumentowaniu zatrudniania pracowników oraz ich zwalniania, 
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, 
 • opracowanie innych umów związanych z procesem zatrudnienia (umowy o zakazie konkurencji, umowy o indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności materialnej, umowy wykorzystywania własnego majątku pracownika do celów służbowych itp.).

 Administracja wynagrodzeniami

 • sporządzanie list wynagrodzeń wraz z możliwością pełnego utajnienia systemu płacowego
 • rozliczanie płac, rozliczanie obciążeń podatkowych i obciążeń ZUS,
 • sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT) i ZUS, 
 • opracowywanie sprawozdawczości miesięcznej dla pracowników oraz sprawozdawczości rocznej do rozliczenia rocznego podatku dochodowego, rozliczanie obciążeń na PFRON
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno - prawnych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej 
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT11 lub PIT 8b

Powrót do oferty