Linki

Poniżej prezentujemy Państwu szereg linków instytucji, na stronach których znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce oraz akty prawne dotyczące podatków oraz finansów.

Na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje z zakresu: wynagrodzeń, diet, skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS, ryczałtów, odsetek itp.

Wyszukiwarka kodów PKWiU, KŚT, PKD

Na stronie znajdą Państwo najnowsze, obszerne informacje dotyczące polityki fiskalnej naszego kraju, listę osób z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg

Strona internetowa Izby Skarbowej w Warszawie. Na stronie znajdą Państwo tak jak wyżej m.in. interpretacje prawa podatkowego, podległych organów skarbowych

Strona internetowa Izby Skarbowej w   Białymstoku. Na stronie znajdą Państwo tak jak wyżej m.in. interpretacje prawa podatkowego, podległych organów skarbowych

Obszerny serwis internetowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie znajdą Państwo najnowsze informacje dotyczące systemu ubezpieczeń
Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy. Na stronie znajdą Państwo informacje w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Formularze statystyczne

Wyszukiwarka podmiotów gospodarczych