Księga rozchodów i przychodów

  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej jak i papierowej 
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji 
  • Ewidencja wyposażenia
  • Ewidencja przebiegu pojazdów
  • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych 
  • Obliczanie podatku dochodowego (PIT-5, PIT-5L) 
  • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji (VAT, VAT-UE)
  • Przekazywanie Zlecającemu wyliczonych należności na rzecz Urzędu Skarbowego drogą e-mailową, sms-ową lub inną formą wybraną przez klienta
  • Sporządzanie informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej PIT-B

Powrót do oferty