Pozostałe usługi

  • Aktualizacja wpisu do EDG, REGON 
  • Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych w ZUS-ie 
  • Składanie wniosków o wydanie opinii o niezaleganiu do ZUS lub Urzędu Skarbowego 
  • Pomoc w założeniu nowej firmy 
  • Przygotowanie dokumentów i rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym 
  • Opracowywanie Regulaminów Pracy, Wynagrodzeń, Zarządu itp.
  • Sporządzenie rozliczeń rocznych

Powrót do oferty