Oferta

  1. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
  2. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
  3. KSIĘGI RACHUNKOWE
  4. PŁACE
  5. POZOSTAŁE USŁUGI 

W przypadku podpisania stałej umowy z Biurem oferujemy: 

  • Reprezentację Klienta przed Urzędem Skarbowym 
  • Przechowywanie dokumentacji księgowej i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą rzez okres danego roku obrachunkowego 
  • W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez nasze biuro, reprezentujemy Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych